KURUMSAL

1990 ‘dan Bugüne…

Dünyadaki ve ülkemizdeki değişim ve gelişmelerin ışığında aynı branşta hekimlerin bir araya gelmelerinin ve her birinin belirli alanlarda uzmanlaşmalarının yararlı olacağını gören doktorlarımız ENT Özel Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi sahipliğinde 1990 yılında ENT Kulak Burun Boğaz, Baş Boyun ve Plastik Cerrahi Merkezi’ni Bakırköy'de kurmuştur.

Yeni teknolojilerin desteğinde yetişkinler, çocuklar ve bebeklerin tüm kulak burun boğaz muayeneleri ve tetkikleri o yıllarda ülkemiz için çok yeni olan ileri endovizuel sistem ile görüntülü olarak yapılmaya başlanmıştır.

2005 yılından itibaren sağlık merkezi olarak planlanmış yeni binasında hizmete başlamasıyla birlikte önemli bir atılım yapılarak teknolojik altyapı tümüyle yenilenmiş, yeni üniteler kurulmuş ve uzman sayısı arttırılmıştır.

Baş ve boyun bölgesi hastalıklarında, konularında uzman hekimlerin bir araya gelerek çalışmaları, ileri teknolojilerin kullanımında avantaj sağladığı gibi; hastaların muayene, tetkik, tedavi ve ameliyatlarında birlikte bulunarak ülkemiz için çok yeni bir açılım yaratmıştır. Merkezimizde tüm doktorlarımız hastalarımızın tanı ve tedavi süreçlerini ekip bütünlüğü içinde yürütmüştür.

Hastaların ameliyat kararları, diğer ileri tedaviler ve tıbbi uygulamalar, ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden oluşan Tıbbi Konsey tarafından değerlendirilmiştir. Kendi alanında yurt içinde bilinen önemli sağlık kuruluşlarından birisi haline gelen tıp merkezinde, yurt dışındaki merkezlerle de yakın işbirliği, karşılıklı ziyaretler ve ortak çalışmalarla teşhis, tedavi ve ameliyatların çağdaş standartlarda ve kalitede olması sağlanmıştır.
2023 ağustos ayından itibaren iş yeri değişikliği nedeniyle ENT Özel Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi tıp merkezi ruhsatını devrederek sağlıkta iş geliştirme ve danışmalık hizmetlerine yine aynı caddede 250 metre ileride İncirli caddesi Dikilitaşta CORNER PORT iş merkezindeki yeni adresinde devam etmektedir. ENT tıp merkezi doktorları da Bakırköy İncirli Caddesi Dikilitaştaki aynı iş merkezinin 3. katı tümüyle kullanacak şekilde ortak muayenehane konseptinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Misyonumuz
Hastaların kendilerini; doktorlara ve tüm çalışanlara yakın hissettikleri, hastalıkları ile ilgili sorularına yanıt bulabildikleri, hasta doktor ilişkisinin güven, açıklık ve saygıya dayandığı; ekip çalışması ve ileri teknoloji desteğinde, uluslararası standartlarda, çağdaş, bilimsel ve ekonomik sağlık hizmeti sunulmasına yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz
Hastalıkların tanı ve tedavilerini kapsayan alanda, ekip çalışmasının getirdiği bilgi birikimi ve güç birliğiyle, toplumun beklentilerini ve hastaların sağlık gereksinimlerini dikkate alarak, uluslararası kuruluşlarla birlikte yatırım yaparak yurtiçi ve yurtdışı hasta guruplarına hizmet vermektir Sağlıklı günler dileğiyle, sevgilerimizle.

ENT Özel Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi

VALE HİZMETİ ÜCRETLİDİR.
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)