İŞİTME AZLIĞI NEDİR ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

İşitme Azlığı Çeşitleri
Dış ve orta kulak sesi iletir; iç kulak ise algılar. Dış ve orta kulakta bir rahatsızlık olduğu zaman, iletim tipi işitme kaybı gelişir. İç kulaktaki bir rahatsızlıkta, sinir tipi (sensörinöral) işitme kaybı ortaya çıkar. Hem dış ve orta kulak hem de iç kulaktaki rahatsızlık birlikte ise karışık tip (mikst) işitme kaybı oluşur.


İletim Tipi İşitme Kaybı 
İletim tipi işitme kaybı, dış kulak yolunun kapanması, kulak zarında delik oluşması, orta kulak enfeksiyonları veya orta kulak kemikçiklerinin rahatsızlıklarında oluşabilir. Bu tip bir işitme azlığı genellikle düzeltilebilir niteliktedir. İletim tipi işitme kaybı olan kimse, sanki kulakları dolu veya tıkanıkmış gibi hisseder. Kendi sesi kulağına kuvvetli geldiği için, sıklıkla yavaş  tonda konuşur. Genelde kalabalık ortamlarda daha iyi duyar. Patlamış mısır gibi hışırtı çıkartan yiyecekleri yerken, sesler kulağına çok yansır ve konuşmaları anlamak için çiğnemesini durdurma ihtiyacı hissedebilir.

İletim tipi işitme kaybı kalıcı değildir, tam sağır olunmaz. Kulak kanalının temizlenmesi, ilaç tedavileri, operasyon veya işitme cihazı ile her zaman duyması sağlanabilir.


Sinir Tipi (Sensörinöral) İşitme Kaybı
Bu tip işitme kaybı, iç kulak dolaşımının bozulması veya sıvı basıncının yükselmesi veya sinir iletimindeki bozukluklardan meydana gelir. En sık görülen sebebi, yaşlanma ile sinir uçlarında olan değişikliklerdir. Bu tip işitme kaybı düzeltilemez, nadiren sağırlığa kadar ilerler. Tiz seslerde  kayıp daha fazla olduğu için pes sesleri, tiz seslerden daha rahat algılar. Bu nedenle bazı sinir tipi işitme kayıplı hastalarda işitme azlığı yanında anlama zorluğu da oluşabilir. Hasta, etrafında söylenenleri, sesi duyduğunu fakat anlayamadığını söyleyebilir. Ses şiddetinin artması, sadece kafasının karışmasına yol açar. Konuşmayı duyabilir fakat net algılayamaz. Sessiz ortamlarda daha rahat duyar ama telefonda konuşulanları duymakta zorlanır. İnce  sesleri, zil sesini veya diğer odada çalan telefon sesini duyamayabilir. 


Karışık Tip (mikst) İşitme Kaybı
Hem iletim tipi ve hem de sinir tipi işitme azlıklarının beraber olduğu işitme kayıplarıdır.


Tek Kulakta İşitme Kaybı
Tek taraf kulakta oluşan işitme kaybı, , sesin geldiği yönün tayin edilmesine engel olur. Rahatsız olan kulak tarafından konuşulduğunda veya akustiğin iyi olmadığı yerlerde duymakta zorlanır.


İşitme Azlığının Belirlenmesi ve Rehabilitasyon
İşitme kaybının sebebini, derecesini anlamak için kişinin, bir kulak burun boğaz hekimi muayenesi ve bir odyolog tarafından testlerin  yapılması gerekir.
Tedavide önleyici tedbirler yanında, ilaç tedavileri ameliyatlar ve işitme cihazları gerekebilir. İletim tipi işitme kayıplarının pek çoğunda düzeltici cerrahi işlemler ve ameliyatlarla işitmede düzelme sağlanabilir. Sinirsel tip işitme kaybında ise işitme cihazları yardımcı olabilir.
İşitme kaybı olan her kişinin yeterli rehabilitasyona ihtiyacı vardır. Rehabilitasyon hizmetleri dudaktan okumayı, işitme ve konuşma eğitimini, işitme cihazı kullanımını ve sosyal faaliyetlerin geliştirilmesini içerir. Ancak rehabilitasyon programı tüm işitme kayıplarında standart değildir, her hastaya ihtiyacı olduğu kadarı yapılır. Bu tür programlar kişinin topluma kazandırılması ve yaşam kalitesinin artmasında tahmin edilenden çok daha fazla yardımcı olabilir.

 

 

VALE HİZMETİ ÜCRETLİDİR.
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)