LABORATUVAR , CHECK-UP ALERJİ-SOLUNUM TESTLERİ

Laboratuvarımızda kan, idrar, gaita ve diğer vücut sıvılarının tüm testleri yapılmaktadır. Ülkemizin en bilinen ve ciddi laboratuvarlarıyla birlikte değerlendirilip, sonuçlandırıldıktan sonra elektronik ortamda onaylanmaktadır.

Laboratuvarlarımız; merkezimizde muayeneleri yapılan hastaların yanısıra diğer sağlık kurumu, muayenehane ve hastanelerde tetkik yapılarak test istenen hastalara da hizmet vermektedir.

Rutin kan ve idrar tetkikleri yanında kişinin yaş, cinsiyet ve hastalıkları dikkate alınarak Chek-Up programları uygulanmaktadır.
 

Kan, İdrat Testleri - Kültürler

 • Biokimya
 • Endokrinoloji
 • Hematoloji
 • Mikrobiyoloji
 • Kültürler
 • Strep Swap (BETA) Testi
 • Preferik Yayma

Alerji ve Solunum Testleri

 • Alerjik Deri Testi (Prick)
 • Kanda Alerji Testleri
 • Nazal Yayma
 • Alerji Aşıları (İmmunoterapi)
 • Spirometri (SFT - Solunum Fonksiyon Testi)
 • Rinomanometri (Burun Solunum Ölçümleri)
 • Sinüs Ultrasonografisi
 • Nebulizasyon
 • Medikal Fototerapi

         

         CHECK-UP PROGRAMLARI

Check-Up 1

 • Hemogram, Sedimantasyon
 • Demir, Demir bağlama, 
 • Ferritin, B-12, Folik asit
 • ASO, CRP, RF
 • Magnezyum, Kalsiyum, Potasyum
 • Total kolesterol, HDL, LDL,
 • Trigliserid, 
 • Total protein, Albümin
 • Free T3, Free T4, TSH
 • Homa-IR, İnsülin
 • Açlık kan şekeri, HbA1c
 • Üre, Ürik asit, 
 • Kreatinin, Kreatinin kinaz
 • GGT,
 • Total Bilirubin, Direk Bilirubin
 • AST (SGOT), ALT (SGPT)

Check-Up 2

 • Hemogram
 • Ferritin, B-12, Folik asit
 • Üre, Ürik asit
 • Free T4, TSH
 • Total kolesterol, HDL, LDL,
 • Trigliserid, 
 • Homa-IR,
 • İnsülin Açlık kan şekeri,
 • HbA1c
 • Üre, Ürik asit, 
 • GGT,
 • Total Bilirubin, Direk Bilirubin
 • AST (SGOT), ALT (SGPT)

 

         EK CHECK-UP  TETKİKLERİ

Kadın menapoz Araştırma

 • FSH, LH, Prolaktin, Estradiol

40 Yaş Üstü Kadın Kanser Araştırma

 • CEA, CA 19-9, CA 125,  CA 15-3
 • Alfa feto protein

40 Yaş Üstü Erkek Kanser Araştırma

 • Total PSA, Serbest PSA, Alfa feto protein
 • CEA, CA 19-9, CA 125 

Bağışıklı Sistemi Araştırma

 • IgM,  IgA,  IgE,  IgG

Hepatit Araştırma

 • HBsAG,  Anti-HBs, 
 • Anti-HCV,  Anti-HİV

 

 

 

 

 

 

 

VALE HİZMETİ ÜCRETLİDİR.
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)