MERKEZİMİZDE YAPILAN TESTLER

Ses Hastalıkları ve Konuşma Bozuklukları Testleri

Videolaringostroboskopi
Nazofaringolaringoskopi
Ses AnaliziSes ve Konuşma Bozukluklarını Değerlendirme
Sesletim Ses Bilgisi Testi

Alerji ve Solunum Testleri

Alerjik Deri Testi (Prick)+Aşılar(İmmunoterapi)
Kanda Alerji Testleri (Spesifik IgE panelleri)
SFT (Solunum Fonksiyon Testi -
Spirometri)
Rinomanometri (Burun Solunum Ölçümleri)
Sinüs Ultrasonografisi

Nörolojik (Elektrofizyolojik) Testler

EMG /VEP-SEP-BAEP
EEG /Çocuk EEG’si
Aktivasyonlu EEG
EEG Monitarizasyonu
Uyku EEG’si

Klinik Laboratuvar ve Radyoloji

Biokimya
Mikrobiyoloji
Kültürler -Strep (BETA) Testi
Diş - Panaromik RöntgenSinüs Ultrasonografi

Psikolojik Danışmanlık Testler

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
WISC-R Zeka Testi

MOXO (Dikkat Eksikligi ve Hiperaktivite Testi)
Denver II Gelişimsel Tarama Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Peabody Resim Kelime Testi

Apne, Horlama ve Uyku Testleri

Polisomnografi (Tüm Gece Uyku Testi)
Poligrafik Uyku Testi
Evde Uyku Testi

Uyku Aktivasyonu
CPAP-BPAP Uygulamaları

Nöro-Otoloji, İşitme Denge ve Baş Dönmesi Testleri

İşitme Testleri (Odyolojik Testler)

Saf Ses - Konuşma OdyogramKomple Çocuk OdyogramYüksek Frekans OdyogramTimpanogram-Akustik ReflekslerÖstaki Tüpü Fonksiyon Testleri


BERA /ABR /BAEP - OAE İşitme eşikleri tesbiti Lezyon lokalizasyonu İç kulak emisyonları İşitme taramaları


İşitme Cihazı Uygulaması

İşitme cihazı denemesiCihaz programlanmasıCihaz ve ekleri uygulama


Baş Dönmesi Testleri (Vestibüler Testler)

VNG (Video Elektro Nistagmografi)Kalorik TestDenge Manevraları (Epley – Hallpike)PosturografivHIT (Video head Impuls test) - VEMP

VALE HİZMETİ ÜCRETLİDİR.
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)