Rinoplastinin Tarihçesi

 

Rhinopasti yani halk dilinde burun estetiği denilen ameliyatın sözcük anlamı ; yunanca burun anlamına gelen rhinis  yapılandırmak, oluşturmak anlamına gelen  plassein  sözcüklerinden gelmektedir.

Burun kırıklarının tedavisiyle ilgili bilgiler içeren ilk kayıtlara eski mısırda Edwin Smith papirüsünda bulunmaktadır. Rinoplastinin temellerine eski Hint kaynaklarında da rastlanmaktadır. Hint kültüründe saygı ve onuru temsil eden burunun kesilmesi en ciddi cezalardan biriydi. Bundan dolayı Hint tıbbı burun düzeltilmesi önemli bir konuma gelmiştir. Ünlü bir hekim olan Sushruta M.Ö. 5 yüzyılda yanaktan deri kaydırarak yapmış olduğu burun düzeltme ameliyatını Sushruta Samhita adlı eserinde anlatmıştır.

Sonraki dönemde burun cerrahisine yönelik kayıt 15.yy a kadar yoktur. 1442’ de Sicilyalı cerrah Branca eski Hint yöntemi olan yanaktan yada alından deri kaydırarak burun ameliyatını tekrar tanımlamış ve Gaspare Tagliacozzi (1545-1599) İtalyan tekniği denen kol cildinden fleple rekonstrüksiyonu De Curtorum Chirurqia adlı eserinde detaylı olarak anlatmıştır.

İlk burun küçültme müdahelesinin 15.yy da yapıldığı sanılmaktadır. Rivayete göre kaza sonucu bir gözünü kaybeden Urbino Dükü Federicanın görme alanını genişletmek için kemerli burnu küçültülmüştür. 1450 deki madalyonunda kemerli olan burnu 1465 teki portesinde redüksiyona uğramış olarak tasvir edilmiştir.

18. yy da Gentleman’s magazin isimli bir dergide Hint tekniği ile burun rekonstrüksiyonu isimli makale yayınlayan  Alman cerrah Carl Von Graefe (1787-1840) ilk  kez rinoplasti sözcüğünü kullanmıştır.

Rinoplasti başlangıçta  burun dışından kesilerle   yapılırken, J. Roe burun içinden yaklaşımı tanımlamıştır. 1898 de Jacques Joseph,  Diffenbach‘ın  tekniğini geliştirerek modern rinoplastinin öncüsü olmuş ve kemik - kıkırdak parçaları kullanarak burnun iskelet yapısının düzeltilmesi uygulanmaya başlanmıştır.

1. ve 2. Dünya savaşında  silah,  özellikle şarapnel veya top yaralanmaları sonucu oluşan geniş yüz yaralanmalarının artması   ve  anestezi, antisepsi (mikroptan koruma) yöntemlerinin kullanıma girmesi  rekonstriktif burun cerrahisinin gelişimini  hızlandırmıştır.

Son 50 yılda rinoplasti tekniğinde ve  yaklaşımlarda, gelişen aletler ve  teknolojininde  kullanımıyla  birçok  değişiklik olmuş,  estetiğe bakış açısıda değişmiştir.

Artık amaç; ameliyat olduğu fazla anlaşılmayan,  hastanın yüz ölçülerine uygun, düzgün ve güzel gözüken bir  burun oluşturmaktır.

VALE HİZMETİ ÜCRETLİDİR.
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)