Mikrodebrider-Navigasyon Tekniği

FESS  Ameliyatlarında  Mikrodebrider ve  navişgasyon Teknolojilerinin Kullanımı

Mikrodebrider Nedir? 

endoskopik görüş altında sadece hastalıklı dokuyu hassas bir şekilde tıraşlayarak temizlerken sağlıklı dokulara zarar verilmesini önleyen aynı zamanda ameliyat sahasını yıkayıp vakumla temizleyerek önemli zaman kazancı sağlayan ileri teknolojik bir cihazlardır. Özellikle yaygın hastalık ya da polip olan durumlarda ameliyat süresini önemli ölçüde kısaltırken hastalığın tam temizlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısalmasında etkili olmaktadır. 

 

FESS AMELİYATLARINDA

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SİNÜS CERRAHİSİ (Cerrahi NAVİGASYON)

Endoskopik sinüs cerrahisi sırasında bazı durumlarda ameliyatın zorluk derecesi artmaktadır. Özellikle ameliyat sırasında alışılmış anatomik yapıların rahatça görülerek takip edilmesinin çeşitli nedenlerle mümkün olmadığı durumlarda hastalık tam temizlenememektedir. Şah damarının hasar görmesi ve kanamalar, göz çukurunun hasar görmesi, gözde hareket bozukluğu, gözyaşı kanalının zedelenmesi, beyin zarının zedelenmesi ve enfeksiyonun kafa içine yayılması, menenjit gibi bazı ciddi istenmeyen durumlar (komplikasyonlar) oluşabilmektedir.


Kulak burun boğaz alanında Cerrahi navigasyon teknolojisine ihtiyaç 1984 yılında endoskopik sinüs ameliyatlarının başlamasından sonra açığa çıkmış ve yapılan ilk denemeleri takiben 1990 yılından itibaren bu alanda da aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

 

Endoskopik sinüs cerrahisi uygulamalarına bağlı olarak gelişen ciddi komplikasyonları önlemek için ameliyat sırasında anatominin tam olarak değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

 

Cerrahi navigasyon cerrahi aletlerin sinüs anatomisi içindeki yerlerinin ameliyat anında özel bir cihaz ve yazılım yardımı üç boyutlu olarak takip edilebilmesini sağlar. Ameliyat öncesindeki CT görüntüleri temel alınarak, cerrahi aletleri karmaşık sinüs anatomisi içinde takip etmek ve kritik yapı ve organların yerini kolayca ve 1 mm den daha az yanılma ile tespit ederek bu yapılara zarar vermeden mevcut hastalığa tam olarak müdahale edebilme imkânı vermektedir.

 


Cerrahi navigasyonun başlıca avantajları;


• İki boyutlu endoskopik görüntüde üç boyutlu yol haritası sağlaması,
• Ulaşılması güç anatomik bölgelere güvenli yaklaşım sağlaması,
• Daha az travma ile hassas cerrahi yapılabilmesi,
• Ameliyat süresinin kısalması,
• Komplikasyon ihtimalinin ileri derecede azalması
• Ameliyat başarı oranının artması
• Hastalığın tekrarlaması ihtimalinin azalması

Günümüzde , özellikle doğumsal anomali, daha önce geçirilmiş ameliyat ya da travmaya bağlı olarak anatominin bozulmuş olduğu hastalarda, alın sinüsü, arka etmoid ve sfenoid sinüs hastalıklarında, mantar sinüzitlerinde, yaygın polipli hastalarda, kafa tabanı girişimlerinde, tümör ameliyatlarında, göz çukurunu ilgilendiren ameliyatlarda ve beyin omurilik sıvısı kaçaklarının onarılmasında ameliyatın başarısını artırılmasına ve komplikasyon riskinin azaltılmasına yönelik çok kritik faydalar sağlamaktadır.

VALE HİZMETİ ÜCRETLİDİR.
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)