KULAK ÇINLAMASINDA LAZER TEDAVİSİ


Çınlamada, tedavi edici özelliği kesin kanıtlanmış ve dünyada yaygın olarak kabul görmüş bir tedavi yöntemi henüz yoktur. Ancak etkinliği olduğu düşünülen birçok tedavi yöntemi halen kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de düşük güçlü  soft lazer ışınlarının dış kulak yolundan verilerek çınlamanın tedavi edilmesidir.

Lazerle çınlama tedavisi; sesin algılanarak elektrik enerjisine dönüştürüldüğü  iç kulağa lazer ışınları ulaştırılarak işitme kaybına ve çınlamaya neden olan hasarın düzelmesi tezine dayalı bir tedavi şeklidir.

İlk kez 1980 li yıllarda Dr. Wilden tarafından Almanya’da uygulamaya başlanmıştır. O dönemden beri özellikle Almanya’da olmak üzere ABD’ de ve Avrupa’ da lazer ile çınlama tedavisi uygulanmaktadır.

Lazer Nedir?  Etki Mekanizması Nedir?
Lazer kelimesi; "Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation" kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.

Normal ışık tüm renklerin karışımından oluşur.  Lazer ışığı ise tek renklidir ve oluşturulduğu dalga boyuna göre renk alır. 
İçerisindeki tüm ışık fotonları tek ve aynı dalga boyunda olup paralel dalgalar halindedir ve bu uyumunu koruyarak uzak mesafelere ulaşabilir.
Lazer ışığının foton yoğunluğu daha fazla olduğundan gün ışığından daha parlaktır.
Normal ışık insan cildinde kalırken laser ışığı insan cildini geçerek derin dokulara ulaşabilmektedir.
 

Tıp alanında kullanılan lazerler başlıca iki gruba ayrılmaktadır

Yüksek Güçteki Lazerler:
Dokuları kesmek, kanı pıhtılaştırmak ve hastalıklı dokuları yakmak veya buharlaştırmak gibi işlemlerde kullanılırlar.

Düşük Güçteki Lazerler (Low Level Laser - Soft Laser)
Hücre ve dokuların çalışmalarını uyarma ve düzenleme amacıyla kullanılır. Bu laserlerden en çok kullanılanlar kırmızı ve infrared (kızılötesi) olanlardır. Kırmızı ışık veya kızılötesine yakın dalga boyundaki lazer ışınlarının, yumuşak dokuları 2–5 cm arası derinliğe kadar etkileyerek, hücre içinde mitokondrileri aktive etmesi ve hücre için enerji kaynağı olan ATP yapımını artırmasına bağlı olarak tedavi sağlamaktadır. Mitokondrilerin aktive edilmesi ile hücrede hasar görmüş dokular daha çabuk onarılmaktadır.

Low level laser therapy (LLLT) ya da soft laser olarak ta isimlendirilen bu tedavi şekli; hedeflenen bölgeye belirli bir dozda, yüksek yoğunlukta, tek bir dalga boyunda (monokromatik) ve aynı frekansta  ışın gönderilerek hücre ve dokularda kanlanmayı artırarak iyileşmeyi sağlayan mekanizmaların aktive edilmesi işlemidir.

Lazerle tedavilerde elde edilen sonuçlar ve öneriler

  • Her gün ya da gün aşırı 20–30 dk en az 15–20 seans laser uygulanan çınlaması olan hastalarda tedavi başarısı değişik çalışmalarda  % 30–60 arasında değişmektedir.

  • Kullanılan lazer yönteminin çok etkili bir tedavi aracı olduğu henüz söylenemez ancak bazı hastalarda çınlamayı azalttığı ifade edilebilir.

  • Tedaviye uygun hastaların seçilmesi doktor tarafından yapılmalı ve bu tedavi yöntemi doktor tarafından hastaya önerilmelidir. Hastalar gereksiz olarak umutlandırılmamalı ve yanlış yönlendirilmemelidir.

  • Çınlama için laser tedavisi yapılanlarda yeterli sonuç alınamaması halinde diğer tedavi alternatifleri, ilaçlar, akapunktur, psikolojik telkin ve tinnitus masker cihazlarının da tinnitus tedavisinde kullanılabileceği belirtilmeli asla umutsuzluğa sevkedilmemeliir.

VALE HİZMETİ ÜCRETLİDİR.
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)