Kulak Çınlamasında Psikoterapi Akupunktur Biofeedback Tens

Kulak Çınlamasında Psikoterapi

İşitme, insan vücudunun en hassas ve uyarılması kolay bir duyusudur. Sinir sistemi ile direkt olarak ilişkili olduğu için, gerginlik, endişe gibi duygularla sıkı bağlantılıdır.
Psikolojik faktörler çınlamanın algılanmasını arttırmakta, çınlamalı hastalarda anksiyete, depresyon ve uyku bozuklukları görülmektedir. Bu tür hastalara hipnoz ve psikoterapi yöntemleri kullanılabilmektedir. Hastaların otokontrollerini güçlendirecek başka güzel şeyler düşünerek çınlamayı unutmalarını sağlayacak şekilde yönlendirmek faydalı olmaktadır. Bu tür yaklaşımlarla belirli bir süre sonra artık kulak çınlamaları daha kabul edilebilir hale gelebilmektedir.

“Bilişsel-Davranışsal Terapi” (BDT);  Anksiyete, depresyon gibi psikopatoloji kaynaklı veya sadece stresten kaynaklanan tinnitus ile baş etmenin yanında, tinnitusun tetiklediği psikolojik problemlerle baş etmek için de psikoterapötik yöntemler kullanılabilmektedir. Bu yöntemler arasında en yaygın şekilde kullanılan “Bilişsel-Davranışsal Terapi” (BDT) yöntemidir. Yapılan araştırmalarda BDT uygulamasının diğer uygulamalara göre tinnitus şiddetinde farklılık oluşturmadığı fakat hayat kalitesi ve depresyon puanlarında farklılık oluşturduğu ve aynı zamanda BDT’nin tinnitus kaynaklı stresle baş etmede etkili olduğu belirlenmiştir.

Şizofreni, histeri veya nörasteni gibi ruhsal hastalıkları olan hastalar, var olmayan bazı ses ve gürültüleri duyduklarını sanmaktadırlar. Bunların çınlama değil işitme halüsinasyonlarıdır. Bu tür rahatsızlıklar kulak hastalığı değildir. Psikiyatri uzmanları tarafından tedavileri gerekir.

 

Kulak Çınlamasında  Biofeedback 

Çınlama hastada duygusal ve somatik problemlere yol açtığı için, kaslar gerginleşir,  kalp hızı artar, solunum sayısı artarak sempatik sistem aktive olur.  Biofeedback cihazları ile bu olaylar kaydedilir ve "gevşeme" teknikleri geliştirilerek, kişiye vücudunu kontrol  etmesi  öğretilir. Gerilim, hastada çınlama algılanmasını arttırır ve hasta gevşemeyi öğrendiği zaman, bu kısır döngü kırılır. Çınlama rahatsız etmemeye  başlar.


Kulak Çınlamasında Akupunktur

Acus ve punctura sözcüklerinin kısaltılmış şeklidir. Acus iğne, punctura batırma anlamındadır. Akupunktur vücuttaki belirli noktalara iğne batırmayla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Akupunktur noktalarına iğne batırmayla biyomanyetik, biyoelektrik, biyokimyasal olaylar başlatılır.

Tıbbın pek çok alanında özellikle de ağrı tedavisinde akupunktur kullanılmaktadır. Benzer şekilde çınlamada etkili olabildiği belirtilmektedir  ve akupunktur uzmanları tarafından bu tür tedaviler yapılmaktadır.


Kulak Çınlamasında Elektriksel Uyarım - TENS

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation" (TENS): Duyu liflerinin uyarılması esasına dayanır. 
Sinir rejenerasyonu, pasif kas egzersizi, kan dolaşımının iyileştirilmesi, ağrının engellenmesi ve tedavi edilmesi için kullanılır. 

Bu tür uyarılar belirli süreler uygulanarak bir kısım hastada çınlamanın azalması, rahatsız ediciliğinin ortadan kalkması mümkün olmaktadır.

Avustralyada Cochlea Company tarafından  yakın zamanda yapılan dört yıllık bir ön çalışma, düşük düzeyde elektriksel uyarımın, kronik inatçı tinnitus olanlarda bir rahatlama sağlayabildiğini ortaya koymuştur. 
Özellikle  kronik tinnitus tedavisinde TENS (Transkutanöz Elektronik Sinir Stimulatörü) Mastoid kemik ile çene açısı arasına konulan elektrotlarla saniyede 1-4 vuruşluk ayarlanabilir atışlar  yapılarak  düşük seviyeli elektronik stimülasyon sağlanmaktadır.

Tinnitus stimülasyondan birkaç gün sonra kan akımının artışına bağlı olarak  daha da artabilir. Genellikle birkaç gün içinde bu ilk artış azalır ve  kaybolur. Tinnitus aralıklı olarak  değişim gösterdiği sürece  etkili  oluyor demektir tedviye  düzenli uyarımlarla devam etmek faydalı olacaktır.

 

VALE HİZMETİ ÜCRETLİDİR.
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)