KULAK ÇINLAMASINDA UYGULANAN TESTLER

 

 

 

 

 

Tanının sağlıklı konulabilmesi için muayene yanında test, film ve laboratuvar incelemelerine ihtiyaç vardır.

İşitme ve iç kulak testleri

 • Odyogram; Saf ses ve konuşma odyometrisi, Yüksek frekans odyometri konuşmayı ayırt etme yüzdesi, tedirgin edici ses yüksekliği testleridir.
 • Çınlamanın frekans ve şiddetinin belirlenmesi; Çınlamanın hangi tonlarda ve hangi frekans aralığındaki seslerden oluştuğu belirlenir.
 • Timpanoram; Kulak zarı ve  orta kulak hastalıklarının belirlenmesi için yapılır. Orta kulak basıncı, östaki borusu fonksiyonu ve kemikciklerin refleks cevaplarına bakılır.
 • Otoakustik Emisyon (OAE); Otoakustik emisyonlar kulağa gelen sese karşı iç kulak tarafından oluşturulan yankı seslerdir. Bunlar dış kulak kanalına konan bir mikrofon yardımı ile saptanabilir, spontan olarak meydana gelirler. Bazı çalışmalarda OAE’lar ile iç kulak  fonksiyon bozukluğu ve tinnitus arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konmuştur.
 • BERA, ABR; İşitme sisteminin elektriksel ileti yollarını  değerlendirmek amacıyla kullanılan BERA ile özellikle işitme sinirindeki tümör,kitle gibi oluşumları belirlemek için  tinnitusu olan hastaların işitsel uyarılmış beyin sapı biyoelektrik potansiyellerindeki değişimler araştırılır.
 • VNG-POSTUROGRAFİ-VHIT;  Baş dönmesinin de ilave olduğu çınlamalarda uygulanan denge-baş dönmesi testlerinin yapılması  gerekebilir.


Radyolojik İncelemeler:

Özellikle ayırıcı tanı için ileri radyolojik tetkikler  gerekebilir.

 • İç kulak kanalını görüntülemek için damar içine   kontrast madde verilerek veya hava kontrastı kullanılarak bilgisayarlı tomografi
 • Beyin dokusunu iyi görüntülemek için özellikle tümör düşünülen hastalarda manyetik rezonans görüntüleme (MR)
 • Kan akımı ve damar hastalığı düşünülen hastalarda  atardamar ve toplardamarlar içindeki kan akımını görüntülemek için dopler ultrasonografi, anjiografi  veya venografi yapılabilir
   

Kan tetkikleri:

Kan testleri metabolik, hormonal ve diğer sistemik bir hastalık olup olmadığını belirlemek için gereklidir.

 • Tam kan sayımı ve sedimentasyon yanında  özellikle kolesterol, trigliserid ve albumin seviyeleri olmak üzere rutin biyokimyasal testler, şeker yükleme testi,  sifiliz ile ilgili testler,  tiroid fonksiyon testleri (T3, T4, TSH),  çinko, mağnezyum, demir vs.
   

Diğer Testler

 • Palatal miyoklonus denilen damak, çene ve yutak kaslarında titreşimlerle oluşan objektif tinnitusların tanısında EMG  (Elektromiyografi)  yapılabilir.

VALE HİZMETİ ÜCRETLİDİR.
(Kapalı otoparka LPG'li araç alınmaz.)